banner chung tay khu carbon
banner 2
banner 3
banner 1
banner 4
HIOKI VIỆT NAM

Địa chỉ: 1/5 Đường An Nhơn, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP HCM | Điện thoại: 02866 816 068 – Hotline: 0919 684 799

Hioki bán chạy Xem tất cả

Mã SP: IR4056-21
Được xếp hạng 0 5 sao
4.590.000

(Giá chưa gồm VAT)

Giảm 13%
Mã SP: CM4373
Được xếp hạng 0 5 sao
Giá gốc là: 8.000.000₫.Giá hiện tại là: 7.000.000₫.

(Giá chưa gồm VAT)

Mã SP: DT4256
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1) 3.350.000

(Giá chưa gồm VAT)

Mã SP: CM3289
Được xếp hạng 0 5 sao
2.150.000

(Giá chưa gồm VAT)

Mã SP: 3288
Được xếp hạng 0 5 sao
3.080.000

(Giá chưa gồm VAT)

Mã SP: 3030-10
Được xếp hạng 0 5 sao
1.330.000

(Giá chưa gồm VAT)

Mã SP: 3280-10F
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(5) 1.250.000

(Giá chưa gồm VAT)

Ampe kìm Xem tất cả

Giảm 2%
Mã SP: CM4373-91
Được xếp hạng 0 5 sao
Giá gốc là: 14.250.000₫.Giá hiện tại là: 13.990.000₫.

(Giá chưa gồm VAT)

Giảm 2%
Mã SP: CM4373-92
Được xếp hạng 0 5 sao
Giá gốc là: 14.250.000₫.Giá hiện tại là: 13.990.000₫.

(Giá chưa gồm VAT)

Giảm 2%
Mã SP: CM4375-90
Được xếp hạng 0 5 sao
Giá gốc là: 12.850.000₫.Giá hiện tại là: 12.590.000₫.

(Giá chưa gồm VAT)

Giảm 1%
Mã SP: CM4375-92
Được xếp hạng 0 5 sao
Giá gốc là: 15.100.000₫.Giá hiện tại là: 14.890.000₫.

(Giá chưa gồm VAT)

Giảm 1%
Mã SP: CM4375-91
Được xếp hạng 0 5 sao
Giá gốc là: 15.100.000₫.Giá hiện tại là: 14.890.000₫.

(Giá chưa gồm VAT)

Mã SP: CT7044
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ

(Giá chưa gồm VAT)

Mã SP: CT7046
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ

(Giá chưa gồm VAT)

Mã SP: 3280-70F-COMBO
Được xếp hạng 0 5 sao
3.480.000

(Giá chưa gồm VAT)

Đồng hồ vạn năng Xem tất cả

Mã SP: P2000
Được xếp hạng 0 5 sao
2.980.000

(Giá chưa gồm VAT)

Mã SP: L9300
Được xếp hạng 0 5 sao
600.000

(Giá chưa gồm VAT)

Mã SP: C0207
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ

(Giá chưa gồm VAT)

Mã SP: DT4261
Được xếp hạng 0 5 sao
6.200.000

(Giá chưa gồm VAT)

Mã SP: L9243
Được xếp hạng 0 5 sao
2.070.000

(Giá chưa gồm VAT)

Mã SP: 9804
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ

(Giá chưa gồm VAT)

Mã SP: L4930
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ

(Giá chưa gồm VAT)

Mã SP: L4931
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ

(Giá chưa gồm VAT)

Thiết bị đo điện trở Xem tất cả

Mã SP: 9615-01
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ

(Giá chưa gồm VAT)

Mã SP: 3930
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ

(Giá chưa gồm VAT)

Mã SP: RM3544-1
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ

(Giá chưa gồm VAT)

Mã SP: ST5680
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ

(Giá chưa gồm VAT)

Mã SP: 3174
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ

(Giá chưa gồm VAT)

Mã SP: 3159-02
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ

(Giá chưa gồm VAT)

Mã SP: L9841
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ

(Giá chưa gồm VAT)

Mã SP: L9843-52
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ

(Giá chưa gồm VAT)

Thiết bị đo hệ thống điện mặt trời Xem tất cả

Mã SP: CM4371-90
Được xếp hạng 0 5 sao
7.000.000

(Giá chưa gồm VAT)

Giảm 2%
Mã SP: CM4373-90
Được xếp hạng 0 5 sao
Giá gốc là: 11.700.000₫.Giá hiện tại là: 11.490.000₫.

(Giá chưa gồm VAT)

Giảm 2%
Mã SP: CM4373-91
Được xếp hạng 0 5 sao
Giá gốc là: 14.250.000₫.Giá hiện tại là: 13.990.000₫.

(Giá chưa gồm VAT)

Giảm 2%
Mã SP: CM4373-92
Được xếp hạng 0 5 sao
Giá gốc là: 14.250.000₫.Giá hiện tại là: 13.990.000₫.

(Giá chưa gồm VAT)

Giảm 2%
Mã SP: CM4375-90
Được xếp hạng 0 5 sao
Giá gốc là: 12.850.000₫.Giá hiện tại là: 12.590.000₫.

(Giá chưa gồm VAT)

Giảm 1%
Mã SP: CM4375-92
Được xếp hạng 0 5 sao
Giá gốc là: 15.100.000₫.Giá hiện tại là: 14.890.000₫.

(Giá chưa gồm VAT)

Giảm 1%
Mã SP: CM4375-91
Được xếp hạng 0 5 sao
Giá gốc là: 15.100.000₫.Giá hiện tại là: 14.890.000₫.

(Giá chưa gồm VAT)

Mã SP: PQ3100-94
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ

(Giá chưa gồm VAT)

Thiết bị đo kiểm tra ắc quy và pin Xem tất cả

Mã SP: BT3554-91
Được xếp hạng 0 5 sao
57.000.000

(Giá chưa gồm VAT)

Mã SP: BT3554-92
Được xếp hạng 0 5 sao
59.000.000

(Giá chưa gồm VAT)

Giảm 9%
Mã SP: BT3554-51
Được xếp hạng 0 5 sao
Giá gốc là: 55.000.000₫.Giá hiện tại là: 49.900.000₫.

(Giá chưa gồm VAT)

Giảm 11%
Mã SP: BT3554-52
Được xếp hạng 0 5 sao
Giá gốc là: 57.000.000₫.Giá hiện tại là: 51.000.000₫.

(Giá chưa gồm VAT)

Mã SP: L2100
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ

(Giá chưa gồm VAT)

Mã SP: L2110
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ

(Giá chưa gồm VAT)

Mã SP: 9770
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ

(Giá chưa gồm VAT)

Mã SP: 9771
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ

(Giá chưa gồm VAT)

Thiết bị đo môi trường Xem tất cả

Mã SP: 3664
Được xếp hạng 0 5 sao
16.500.000

(Giá chưa gồm VAT)

Mã SP: 9743-10
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ

(Giá chưa gồm VAT)

Mã SP: 9743
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ

(Giá chưa gồm VAT)

Mã SP: 9742
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ

(Giá chưa gồm VAT)

Mã SP: 9742-10
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ

(Giá chưa gồm VAT)

Mã SP: 9246
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ

(Giá chưa gồm VAT)

Mã SP: C1007
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ

(Giá chưa gồm VAT)

Mã SP: Z1009
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ

(Giá chưa gồm VAT)

Thiết bị đo và phân tích trở kháng Xem tất cả

Mã SP: 9268
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ

(Giá chưa gồm VAT)

Mã SP: 9261
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ

(Giá chưa gồm VAT)

Mã SP: 9166
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ

(Giá chưa gồm VAT)

Mã SP: IM9202
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ

(Giá chưa gồm VAT)

Mã SP: 9478
Được xếp hạng 0 5 sao
3.750.000

(Giá chưa gồm VAT)

Mã SP: 9269
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ

(Giá chưa gồm VAT)

Mã SP: 9165
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ

(Giá chưa gồm VAT)

Mã SP: 9442
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ

(Giá chưa gồm VAT)

Ghi dạng sóng và phân tích tín hiệu Xem tất cả

Mã SP: CT7044
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ

(Giá chưa gồm VAT)

Mã SP: CT7046
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ

(Giá chưa gồm VAT)

Mã SP: CT9667-02
Được xếp hạng 0 5 sao
10.300.000

(Giá chưa gồm VAT)

Mã SP: CT9667-03
Được xếp hạng 0 5 sao
10.300.000

(Giá chưa gồm VAT)

Mã SP: 9234
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ

(Giá chưa gồm VAT)

Mã SP: Z1000
Được xếp hạng 0 5 sao
6.230.000

(Giá chưa gồm VAT)

Mã SP: C1003
Được xếp hạng 0 5 sao
5.360.000

(Giá chưa gồm VAT)

Mã SP: L9769
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ

(Giá chưa gồm VAT)

Thiết bị ghi dữ liệu đa năng Xem tất cả

Mã SP: 9690-01
Được xếp hạng 0 5 sao
3.000.000

(Giá chưa gồm VAT)

Mã SP: 9690-02
Được xếp hạng 0 5 sao
3.000.000

(Giá chưa gồm VAT)

Mã SP: 9690-03
Được xếp hạng 0 5 sao
3.000.000

(Giá chưa gồm VAT)

Mã SP: 9690-04
Được xếp hạng 0 5 sao
3.000.000

(Giá chưa gồm VAT)

Mã SP: 9249
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ

(Giá chưa gồm VAT)

Mã SP: LR9801
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ

(Giá chưa gồm VAT)

Mã SP: C1007
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ

(Giá chưa gồm VAT)

Mã SP: Z1009
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ

(Giá chưa gồm VAT)

Thiết bị ghi và phân tích công suất Xem tất cả

Mã SP: CT7044
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ

(Giá chưa gồm VAT)

Mã SP: CT7046
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ

(Giá chưa gồm VAT)

Mã SP: CT9667-02
Được xếp hạng 0 5 sao
10.300.000

(Giá chưa gồm VAT)

Mã SP: CT9667-03
Được xếp hạng 0 5 sao
10.300.000

(Giá chưa gồm VAT)

Mã SP: CM3286-50
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1) 12.150.000

(Giá chưa gồm VAT)

Mã SP: PW6001-01
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ

(Giá chưa gồm VAT)

Mã SP: PW6001-02
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ

(Giá chưa gồm VAT)

Mã SP: PQ3100-92
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ

(Giá chưa gồm VAT)

Thiết bị kiểm tra an toàn điện Xem tất cả

Mã SP: BT5525
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ

(Giá chưa gồm VAT)

Mã SP: 3153
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ

(Giá chưa gồm VAT)

Mã SP: 3157-01
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ

(Giá chưa gồm VAT)

Mã SP: 3120
Được xếp hạng 0 5 sao
500.000

(Giá chưa gồm VAT)

Mã SP: PD3259
Được xếp hạng 0 5 sao
17.000.000

(Giá chưa gồm VAT)

Mã SP: L9170-10
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ

(Giá chưa gồm VAT)

Mã SP: SS9000
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ

(Giá chưa gồm VAT)

Mã SP: 9168
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ

(Giá chưa gồm VAT)

Phụ kiện Xem tất cả

Mã SP: C0213
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ

(Giá chưa gồm VAT)

Mã SP: CT6710
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ

(Giá chưa gồm VAT)

Mã SP: CT6711
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ

(Giá chưa gồm VAT)

Mã SP: CT6830
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ

(Giá chưa gồm VAT)

Mã SP: CT6831
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ

(Giá chưa gồm VAT)

Mã SP: CT6841A
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ

(Giá chưa gồm VAT)

Mã SP: CT6843A
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ

(Giá chưa gồm VAT)

Mã SP: CT6844A
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ

(Giá chưa gồm VAT)